Вести

У припреми! Дигитални материјали за 4. разред основне школе

05/04/2021

Сви уџбенички комплети и уџбеници "Креативног центра" за четврти разред основне школе усклађени су с новим планом наставе и учења за школску 2021/2022. годину и оријентисани су на исходе.

Уџбенички комплети за све предмете биће припремљени и у дигиталном формату, с мултимедијалним материјалом, интерактивним задацима и проверама знања.