Вести

У припреми! Дигитални материјали за 4. разред основне школе
У припреми! Дигитални материјали за 4. разред основне школе

05/04/2021

Сви уџбенички комплети и уџбеници "Креативног центра" за четврти разред основне школе усклађени су с новим планом наставе и учења за школску 2021/2022. годину и оријентисани су на исходе.

даље
Снимци вебинара "Креативног центра" за наставнике
Снимци вебинара "Креативног центра" за наставнике

05/04/2021

Снимци вебинара "Креативног центра" за наставнике на којима су представљени наши нови уџбеници постављени су на наш YouTube канал.

даље